1. Kystregister og personvernerklæring

Innledning
  • Denne personvernerklæringen beskriver når og hvordan Kystregister behandler personopplysninger.
  • Med personopplysninger menes enhver opplysning som kan identifisere deg som person.
  • Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger, datasikkerhet, og hvilke rettigheter du har.

2. Når samler Kystregister inn personopplysninger?

Hvordan informasjon samles inn.
Kystregister behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt i forbindelse med at:

  • Du har meldt deg på et kurs/seminar, deltakelse på maritim prøve.
  • Du har meldt deg for tilgang til de ulike tjenester gjennom Kystregister portal.
Det er Kystverkets fagansvarlige på de ulike tjenestene som styrer og behandler data.

3. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post fra Support / Rapportering side . Behandlingstiden er senest innen 30 dager.

Korrigering av personopplysninger
Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger
I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Her vil det være for eksempel at du ikke ønsker å motta invitasjoner i forbindelse med kurs/seminar som arrangeres. Eller at du ikke ønsker å være synlig for andre som deltaker.

4. Hva registreres når du bruker Kystregister?

Ved påmelding til kurs / seminar
Kystregister lagrer de dataene som du selv leverer til oss.
Når det opprettes en brukerkonto, vil oversikten over påmeldte seminar/kurs ligge i egen profil område.
Tilgangen til andre tjenester som krever pålogging også gjøres enklere.

Ved pålogging i Kystregister
Kystregister lagrer informasjon om hvem som er pålogget og dato/klokkeslett ved pålogging.

Ved Kystregister besøk
Kystregister lagrer hverken IP- adresser, eller informasjonskapsler; Men identifiserer brukerne kun ved pålogging.

5. Hvem Kystregister deler dine opplysninger med?

Deling av personopplysninger
Kystregister kan dele dine personopplysninger kun innen Kystverket organisasjon.
Ved Seminar / Kurspåmelding, kan begrenset opplysninger som: Navn, Stilling, og hvilke Kurs/Seminar du har meldt deg på bli synlig for andre registrerte deltakerne.
E-post / telefonnummer, og eventuelt adresse, deles ikke til eksterne - kun ansvarlig arrangør vil kunne få tilgang.

6. Hvor lenge lagrer Kystregister personopplysningene?

Data lagring og varighet
Kystregister lagrer dine personopplysninger på ubegrenset tid og for så lenge det er nødvendig.
Dersom en ikke lenger ønsker å bli kontaktet i forbindelse med Kurs/Seminar, kan det sendes henvendelse fra Support / Rapportering side.

7. Hva med personopplysing og datasikkerhet?

Sikkerhet
Kystregister infrastruktur, database og servere ligger sikker innen Kystverket nettverk med SSL krypteringsprogramvare.
Passord i Kystregister portal er kryptert.

8. Har du spørsmål eller kommentarer?

Kystregister kontakt
Du er velkommen til å kontakte oss dersom du har spørsmål eller kommentarer om vår personvernerklæring eller noe annet.

Support / Rapportering